Projectes en col·laboració

Des de fa uns anys, la Fundació col·labora amb les escoles del districte de Sants-Montjuïc, integrant pràctiques d'innovació educativa que fomenten el treball transversal i la importància del procés artístic en qualsevol àmbit de l'aprenentatge. Els projectes es conceben i consensuen de manera col·laborativa entre el claustre docent i el Departament Educatiu de la Fundació, buscant la implicació directa de les famílies i la idea de pertinença a un territori.

Apropa Cultura

La Fundació Joan Miró participa en el programa Apropa Cultura des del setembre de 2013. L’adhesió a Apropa Cultura ha suposat una potenciació de les activitats per a grups de persones amb discapacitats i grups amb risc d’exclusió social.

Més informació sobre "Apropa Cultura"