La Fundació Joan Miró presenta Gent de Rotterdam

  • Fotografia al vestíbul
    Gent de Rotterdam
  • Dates
    23/05/2023 - 17/09/2023

La Fundació Joan Miró presenta Gent de Rotterdam

Gent de Rotterdam és una sèrie de retrats d’habitants d’aquesta ciutat, on resideix l’autora, Shehera Grot. El conjunt fa palès el seu interès per les històries personals dels seus models, que, com ella, sovint són persones d’orígens i cultures diversos.

El projecte fotogràfic vol apropar el visitant a les vides de la gent que transita quotidianament entre diverses identitats. No debades, Rotterdam és una de les ciutats més diverses del món, on conviuen més de 170 nacionalitats i on la meitat de la població és d’origen migrant. En paraules de la comissària, Martina Millà, «de resultes de la relació que ha establert amb els seus models, Grot també ha pogut compartir dubtes i qüestions sobre la vida a Rotterdam amb aquestes persones, que li fan de mirall i que també demanen ser considerades una part important de la cultura local».