Apropa Cultura

La Fundació Joan Miró participa en el programa Apropa Cultura des del setembre de 2013. L’adhesió a Apropa Cultura ha suposat una potenciació de les activitats per a grups de persones amb discapacitats i grups amb risc d’exclusió social.

Des de fa anys, la Fundació ofereix visites i espectacles amb intèrpret de llengua de signes i, en els darrers anys, ha dissenyat recorreguts específics per a persones cegues. Actualment, també ofereix visites i tallers adaptats a aquests grups. Des dels seus inicis, la Fundació possibilita l’accessibilitat física als seus diversos espais i es proposa incorporar progressivament les pautes del disseny universal a les exposicions.